” To przeznaczenie rozdaje karty, a my tylko  gramy…”

                                                      Arthur Schopenhauer

 

 

 

Istnieje wiele rodzajów technik dywinacyjnych, czyli technik czytania i analizy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Niektóre z nich o długiej historii stały się klasyką posiadającą swoją filozofię, ideologię,

Dywinacja, podobnie jak magia, towarzyszy ludzkości od pradziejów i zawsze znajdowali się ludzie próbujący poznać przyszłość niezależnie od tego czy żyli w czasach kiedy praktyki takie aprobowano czy potępiano.

Bardzo pomocne w odkrywaniu przyszłości były od wieków karty klasyczne.
Mimo iż pochodzenie talii kart klasycznych nie jest bliżej znane, to zakłada się, że ich historia sięga X wieku. Najprawdopodobniej powstały gdzieś w Azji, a do Europy zostały przywiezione przez Persów.

Karty klasyczne były zawsze obiektem magicznej fascynacji i ciekawości…

Każda karta w tali i konfiguracje kart symbolizują określone osoby, konkretne zdarzenia i sytuacje.

Bogactwo znaczeń, jakie w sobie kryją karty klasyczne, pozwala opisać każde wydarzenie, osobowość, określić cel. znaleźć najlepsze rozwiązanie…