Kurs wróżenia z kart klasycznych

Prowadzenie: program autorski – Ananda

Zajęcia prowadzone są w małych grupach, w kameralnej atmosferze. Spotkania odbywają się raz w tygodniu

Pełny kurs obejmuje – 6 spotkań (teoria połączona z praktyką) podczas, których kursanci uczą się profesjonalnego wróżenia, przerabiając każdy rozkład z osobna.

Podczas zajęć uczestnicy otrzymują materiały do nauki oraz ćwiczenia do domu.

Po ukończeniu kursu, absolwent nabywa umiejętności wróżenia z kart klasycznych na poziomie profesjonalnym.

Informacje dotyczące kursu można uzyskać pod numerem tel. 696 469 080

W dalszym etapie zgłębiania wiedzy ezoterycznej proponujemy – WARSZTATY NUMEROLOGICZNE